FAQ

Kako mogu da postanem član Udruženja?

Da bih postao redovan član udruženja potrebno je da lice (član 20. Statuta):

1.potpiše pristupnicu;
(pristupnica se lično preuzima od Predsednika udruženja ili popunjavanjem online na pristupnica)

2.da izjavu da u celini prihvata Statut i druga opšta akta Udruženja;

(posebno da prihvatam odredbe člana 19. (prava i obaveze članova udruženja) tačka 18. 19. i 20. koje se odnose na mere bezbednosti i zaštite zdravlja u bavljenju rekreativnih – sportskim aktivnostima i u vezi obezbeđenja zaštitne opreme i osiguranja);

3.uplati godišnju članarinu, u visini utvrđenoj odlukom Upravnog odbora Udruženja.


Koliko se plaća?

Odlukom Upravnog odbora od 27. januara 2014. god. doneta je odluka da visina godišnje članarine za sve članove udruženje iznosi 500,00 din osim za počasne članove koji su oslobođeni plaćenja.


Šta je potrebno sve za vožnju?

Osnovna stvar na koju morate obratiti pažnju prilikom svake vožnje, jeste tehnička ispravnost vaše bicikle. Proverite kočnice, gume i dobro oslušnite vaš bajs da nešto možda ne krcka ili škripi. Oprema na koje morate misliti prilikom polaska na put možete da pogledate na linku.


Gde se okupljamo kad idemo?


Da li je potrebna kaciga za vožnju?

O potrebi kacige tokom vožnje nećemo puno pričati – svakako da je potrebna zbog lične sigurnosti. O ostalim pravilima za bicikliste možete da pogledate na linku.


Koja su prava i obaveze svakog člana?

O osnovnim pravima i obavezama svakog člana koja su regulisana statutom Udruženja, možete da pogledate na linku.


Gde mogu da pogledam koliko sam vozio za ovu godinu?

Udruženje za svoje članove vodi evidenciju o pređenim kilometrima o svakoj održanoj vožnji.

O ukupnoj kilometraži za tekuću 2018. godinu možete da pogledate na: link

Izveštaj o vožnjama za tekuću 2018. godinu možete da pogledate na: link

O ukupnoj kilometraži zadnjih 6 godina na: link


Gde mogu da pogledam slike sa vaših akcija?

Nakon svake održane akcije koje sprovodi Udruženje, objavljuju se slike na društvenim mrežama:

Facebook grupa: link

Facebook strana: link

Twitter: link

Instagran: link

Galerija sajta: link