Tagged: Savet

Ekološki bonton

Ekološki bonton – 12 pravila za lepo ponašanje u prirodi i okolini, u našoj životnoj sredini Smeće bacaj u kantu ili kontejner i, ako si u mogućnosti papir, staklo i metal odloži u...

Značaj šuma

Značaj šuma: šume imaju važnu ulogu u sprečavanju nastajanja bujica. slivna područja obrasla šumom imaju 30-50% niže vodostaje nego što imaju slivovi koji nisu obrasli šumom. šuma sprečava eroziju zemljišta. šuma je najbolji...

Porodična vožnja naših članova

Predstavljamo Vam porodice koje redovno voze sa svojom decom biciklu i na taj način pokazuju ljubav i snagu u najstojanju da pređu što više zajedničkih kilometara.   Porodica MITROVIĆ (Tamara i Ksenija Mitrović)...

Dobrovolji prilog

Udruženje „ECO BIKE“ od svojih članova prikupljala dobrovoljni prilog za ugrožene od poplava i time skupila 5.000,00 dinara. Spisak članova koji su pomogli akciju: Tamara Mitrović Ksenija Mitrović Ivan Hadzi – Cenić Milena...