Softwere

Udruženje poseduje za svoje potrebe funkcionalni program koji omogućava evidenciju svih članova Udruženja, evidenciju vožnje i uplata kao i razne statistike koje su korisne za rad Udruženja. Na osnovu ovakvih evidencija, Udruženje može da predstavi svojim članovima statističke podatke.

Statistika za 2012. godinu:

Statistika za 2013. godinu:

Statistika za 2014. godinu:

Statistika za 2015. godinu:

Statistika za 2016. godinu:

Statistika za 2017. godinu:

Statistika za 2018. godinu:

Statistika za 2019. godinu:

Statistika za 2020. godinu:

Statistika za 2021. godinu:


Detaljnu statistiku Udruženja možete pogledati na Statistički podaci


 

ECO - software1

Slika 1. Glavni prikaz

ECO - software5

Slika 2. Evidencija članova

ECO - software3

Slika 3. Pojedinačni izveštaj po godini

ECO - software4

Slika 4. Evidencija vožnji

ECO - software2

Slika 5. Godišnji izveštaj održanih vožnji