Pristupnica

Član Udruženja „ECO BIKE“ može biti svaki građanin koji:

Prihvati Prava i obaveze članova Udruženja i Kodeks ponašanja.

  • Pristupnicu popunjavanju samo oni koji do sada nisu popunili našu pristupnicu!
  • Molimo Vas da proverite tačnost unetih podataka pre nego što ih pošaljete pritiskom na taster „POŠALjI“.
  • Rubrike označene sa * obavezno popuniti.
  • Formular popunjavati sa uključenom tastaturom „Serbian Latin“.

 

Pristupnica

Pristupnica

Šalje