Postani član udruženja

Da bih postao redovan član udruženja potrebno je da lice (član 20. Statuta):

1.potpiše pristupnicu;
(pristupnica se lično preuzima od Predsednika udruženja ili popunjavanjem online na pristupnica)

Pristupnica

2.da izjavu da u celini prihvata Statut i druga opšta akta Udruženja;

(posebno da prihvatam odredbe člana 19. (prava i obaveze članova udruženja) tačka 18. 19. i 20. koje se odnose na mere bezbednosti i zaštite zdravlja u bavljenju rekreativnih – sportskim aktivnostima i u vezi obezbeđenja zaštitne opreme i osiguranja);

3.uplati godišnju članarinu, u visini utvrđenoj odlukom Upravnog odbora Udruženja.
(Odlukom Upravnog odbora od 27. januara 2014. god. doneta je odluka da visina godišnje članarine za sve članove udruženje iznosi 500,00 din osim za počasne članove koji su oslobođeni plaćenja).