Kontakt

UDRUŽENJE REKREATIVNOG EKOLOŠKOG BICIKLIZMA

„ECO BIKE”

12000 Požarevac
ul.Miloša Pocerca 1a
e-mail: ecobike012@gmail.com
www.ecobike.org.rs

Šifra delatnosti: 9499
Matični broj: 28084439
PIB:107598516
Tek.račun: 105-52555-86 – Aik Banka
Datum osnivanja: 3. maj 2012.
Dan udruženja: 22.Septembar ( European Mobility Week)

Predsednik udruženja
Miloš Panić
tel. 0637044664
dipl.inz.milospanic@gmail.com
Facebook

Predsednik upravnog odbora udruženja
Marjan Smiljković
tel. 0638076548
Facebook


Postavite pitanje Udruženju:

Postavite pitanje Udruženju:
Šalje