Izveštaj o vožnjama za 2021.

No. Datum Destinacija km Vreme Prosek km/h
No.183 9.5.2021 Manastir Zaova 43,18 2:25:26 17,81
No.184 23.5.2021 Kostolac – Viminacijum – Manastir Rukumija 48,65 2:43:25 17,86
No.185 30.5.2021 Dubravica, Batovac, Brežane, Živica, Dragovac,  37,37 2:12:41 16,90
No.186 6.6.2021 Manastir Nimnik 50,58 2:37:07 19,31
No.187 13.6.2021 Kostolac (Dragulj) 30,00 1:41:09 17,82
No.188 27.6.2021 Bela Crkva 86,25 4:39:58 18,48
No.189 11.7.2021 Manastir Sestroljin 20,57 1:11:04 17,37
No.190 18.7.2021 Aleksandrovac 60,64 3:17:50 18,39
No.191 25.7.2021 Veliko Gradište – Golubac 48,15 2:34:30 18,70
No.192 15.8.2021 Manastir Vitovnica 106,31 6:05:31 17,40
No.193 22.8.2021 Svilajnac 95,320 4:32:19 21,00