Author: admin

Atmosfera

Atmosfera je nastala nakon postanka Zemlje kao planete i to oslobađanjem gasova iz Zemlje. Prvo se oslobađala vodena para (H2O) i ugljen-dioksid (CO2) koji su formirali mora,okeane i krečnjak u zemljinoj kori. Kiseonik...

Buka

Problematika komunalne buke u sklopu zaštite i unapređenja životne sredine zauzima značajno mesto. Urbana sredina je poslednjih decenija opterećena bukom, koja je u stalnom porastu. Gradsku buku sačinjava haotični zbir zvukova koji potiču...

Dobrovolji prilog

Udruženje „ECO BIKE“ od svojih članova prikupljala dobrovoljni prilog za ugrožene od poplava i time skupila 5.000,00 dinara. Spisak članova koji su pomogli akciju: Tamara Mitrović Ksenija Mitrović Ivan Hadzi – Cenić Milena...

Rafting

Zbog povećanog interesovanja za naš rafting, Udruženje ECO BIKE će ponovo organizovati rafting za svoje članove i prijatelje. Aranžman obuhvata prevoz, smeštaj, RAFTING, 5 kvalitetna obroka i 3 nezaboravna dana u najlepšem kampu u tom...

Članarina

Odlukom Upravnog odbora sa II sednice zasedanja, odlučeno je da godišnja članarina od 27.1.2014. godine iznosi 500,00 dinara, dok počasni članovi su oslobođeni ove članarine. Uplatu za predstojeću godinu možete obaviti pozivom na broj 063 7044664,...