Aktivnost članova za 2021.

r.b. Članski broj Ime i prezime Broj vožnji Ukupno kilometra (km)
1 2 Marjan Smiljković 10 606,45
2 318 Saša Mihajlović 10 578,87
3 327 Saša Stanojević 9 576,45
4 1 Miloš Panić 9 434,46
5 339 Danijela Rajić Damnjanović 6 335,24
6 357 Lazar Živković 5 296,93
7 235 Radmilo Popović 5 250,30
8 55 Dejan Rajić 4 228,66
9 348 Tanja Nestorović 3 186,86
10 345 Sanja Jovanović 3 177,58
11 346 Suzana Šuster Radojević 3 177,58
12 347 Goran Nestorović 2 149,49
13 99 Zlatibor Stojković 3 142,41
14 86 Zoran Ilić 4 141,60
15 165 Vesna Pavlović 4 132,73
16 349 Mia Ilić 3 129,20
17 177 Miloš Mančić 2 123,62
18 330 Vesna Mihajlović 2 91,83
19 359 Aleksandar Radojević 1 86,25
20 351 Milan Glišić 2 80,55
21 352 Igor Spasić 2 80,55
22 353 Lazar Dinić 2 80,55
23 350 Vuk Bojatović 2 80,55
24 332 Ana Stanojević 2 78,65
25 315 Željko Stojnić 2 71,15
26 361 Ognjen Radenković 1 60,64
27 170 Marko Jakovljević 1 48,65
28 331 Veljko Mihajlović 1 48,65
29 24 Bojan Stević 1 48,15
30 328 Ilija Jovanović 1 48,15
31 288 Vladimir Dragutinović 1 43,18
32 283 Lazar Simić 1 43,18
33 262 Lazar Marjanović 1 43,18
34 11 Aleksandra Milosavljević 1 43,18
35 87 Strahinja Ilić 1 43,18
36 302 Tanja Ćeranić 1 43,18
37 329 Ivan Mijailović 1 43,18
38 356 Bogdan Trailović 1 37,37
39 355 Vuk Ilić 1 37,37
40 341 Lidija Jovanović 1 37,37
41 322 Nikola Jovanović 1 37,37
42 354 Uroš Boškovski 1 37,37
43 358 Nenad Ivić 1 30,00
44 309 Nikola Simić 1 25,00
45 211 Igor Simić 1 20,57
46 360 Ivana Jovanović 1 20,57
47 198 Slađan Pavlović 1 18,30

Napomena: Broj kilometra predstavlja broj koji članovi voze za udruženje, a ne samostalne (lične) vožnje. Presek stanja na dan 31.12.2021.god.