Aktivnost članova za 2020.

r.b. Članski broj Ime i prezime Broj vožnji Ukupno kilometra (km)
1 330 Vesna Mihajlović 11 550,16
2 318 Saša Mihajlović 11 550,16
3 327 Saša Stanojević 10 493,20
4 1 Miloš Panić 10 460,16
5 332 Ana Stanojević 8 420,11
6 2 Marjan Smiljković 5 326,11
7 328 Ilija Jovanović 7 265,83
8 86 Zoran Ilić 5 227,29
9 235 Radmilo Popović 3 157,53
10 331 Veljko Mihajlović 4 132,78
11 200 Nikola Rajačić 3 123,26
12 11 Aleksandra Milosavljević 3 123,26
13 333 Dimitrije Kljajić 3 119,67
14 339 Danijela Rajić Damnjanović 3 114,58
15 335 Janko Rajić 2 86,86
16 334 Iva Rajić 2 86,86
17 329 Ivan Mijailović 2 81,48
18 248 Saša Simić 2 71,28
19 322 Nikola Jovanović 2 71,00
20 177 Miloš Mančić 2 70,43
21 288 Vladimir Dragutinović 2 58,47
22 101 Biljana Ilić 1 45,00
23 99 Zlatibor Stojković 1 45,00
24 273 Nikola Božovšek 1 41,78
25 272 Nikola Lukić 1 41,78
26 24 Bojan Stević 1 38,47
27 308 Đorđe Grujučić 1 38,47
28 315 Željko Stojnić 1 38,47
29 344 Aleksandar Glišić 1 38,47
30 342 Petar Ljubisavljević 1 38,47
31 343 Lazar Ljubisavljević 1 38,47
32 252 Jovan Negovanović 1 38,19
33 336 Mihajlo Stefanović 1 38,19
34 337 Đorđe Milenković 1 38,19
35 338 Matija Stankić 1 38,19
36 341 Lidija Jovanović 1 37,62
37 18 Nikola Stojimirović 1 32,81
38 319 Bratislav Jović 1 32,81
39 340 Ana Bogovac 1 20,00
40 4 Ivana Panić Elezović 1 20,00

Napomena: Broj kilometra predstavlja broj koji članovi voze za udruženje, a ne samostalne (lične) vožnje. Presek stanja na dan 18.8.2020.god.