Aktivnost članova za 2019.

r.b.Članski brojIme i prezimeBroj vožnjiUkupno kilometra (km)
111Aleksandra Milosavljević393,53
2200Nikola Rajačić393,53
3211Igor Simić393,53
4318Saša Mihajlović274,21
51Miloš Panić274,21
6319Bratislav Jović250,45
72Marjan Smiljković143,08
8322Nikola Jovanović143,08
9199Nemanja Rajić143,08
10235Radmilo Popović143,08
11248Saša Simić143,08
12314Krsman Radojković131,13
1393Ivica Sunđi131,13
14313Jovan Arsić131,13
15315Željko Stojnić131,13
16316Goran Čobić131,13
17317Biljana Čobić131,13
18278Miloš Riđić131,13
19329Luka Marijević119,32
20321Saša Jevtić119,32
2124Bojan Stević119,32
22323Nemanja Lazić112,00
23324Danijel Matić112,00

Napomena: Broj kilometra predstavlja broj koji članovi voze za udruženje, a ne samostalne (lične) vožnje. Presek stanja na dan 3.6.2019.god.