Aktivnost članova za 2012.

r.b. Članski broj Ime i prezime Broj vožnji Ukupno kilometra (km)
1 1 Miloš Panić 20 1338,36
2 2 Marjan Smiljković 19 1311,29
3 12 Aleksandar Mančić 10 691,66
4 21 Vladimir Perić 8 639,24
5 20 Slađan Filipović 6 432,93
6 32 Dušan Tacić 6 412,36
7 27 Filip Filipović 6 322,47
8 24 Bojan Stević 5 313,89
9 14 Milan Ivković 5 311,68
10 33 Dragan Milošević 4 310,32
11 29 Aleksandra Filipović 5 272,37
12 25 Nikola Živković 3 267,09
13 18 Nikola Stojimirović 5 213,37
14 6 Aleksandra Stefanov 3 209,15
15 9 Maja Smiljković 3 186,51
16 34 Saša Živković 3 172,78
17 13 Slaven Olujić 4 166,23
18 10 Ivana Stević 3 139,43
19 28 Danijel Filipović 2 127,20
20 22 Olivera Radonjić 2 94,69
21 7 Ivan Hadži-Cenić 2 90,03
22 8 Jasmina Stefanov 2 89,09
23 30 Radiša Filipović 1 82,33
24 5 Pavle Panić 2 81,22
25 23 Marija Perić 2 77,00
26 15 Marko Vukašinović 3 76,96
27 17 Dimitrije Aleksić 2 65,19
28 31 Bojan Kostadinović 1 61,30
29 35 Miloš Radovanović 1 46,42
30 11 Aleksandra Milosavljević 1 45,48
31 37 Saša Jovičić 1 44,70
32 26 Marko Dinić 1 43,61
33 38 Bane Miladinović 1 32,61
34 16 Marko Perić 1 27,58
35 19 Maja Jovanović 1 27,58
36 68 Jovan Matavulj 1 17,40
Napomena: Broj kilometra predstavlja broj koji članovi voze za udruženje, a ne samostalne (lične) vožnje. Presek stanja na dan 31.12.2012.god.